News

Faridabad Sector-11c : Godly Invitation on the occasion of ShriKrishna Janamashtmi

Godly Invitation – Janmastmi Special Program Today

Om shanti

Kanha ke janam divas ki sabhi ko badhai ho.  aaj aap sabhi sader aamntrit hain, sahparivar, mitr sambandi,sabhi ko leker aayen, program ki sobha badaye.

Today Evening

Date- 3 September 2018 Time – 7.30pm to 12pm

Place-Sec.11C faridabad

Thank u??